Polityka prywatności

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy Ci niezbędne informacje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Edumaster Joanna Czuchajew-Sabuda z siedzibą przy ul. Trybunalskiej 4 , 34-100 Wadowice. Możesz się skontaktować z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail:biuro@edumaster.edu.pl

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci informacje o aktualnych kursach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

Twoje dane przechowywane są w formie papierowej i/lub elektronicznej. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo między innymi do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda,dotycząca przesyłania informacji handlowych i marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@edumaster.edu.pl W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom tj: lektorom w tym przypadku udostępniamy wyłącznie imię i nazwisko kursanta, bankom w zakresie realizacji płatności, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmie świadczącej usługi księgowe,
prawne.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.